Cookies

Zásady používania súborov cookies

       1. Identifikácia Prevádzkovateľov a všeobecné informácie 

Spoločný prevádzkovatelia, obchodná spoločnosť Euroline Group Slovakia s.r.o., so sídlom Dojč 483, 906 02 Dojč, IČO: 50 849 671, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka č. 39919/T a fyzická osoba – podnikateľ Lucia Jankovičová – EUROLINE, s miestom podnikania Dojč 266, 906 02 Dojč, IČO: 44 201 982, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Senica, č. živ. reg. 240-18655 (spolu ďalej ako „Spoloční prevádzkovatelia“) využívajú na svojej na webovej stránke www.eurolinegroup.sk (ďalej ako „webová stránka“) súbory cookies. 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke. 

          2. Druhy súborov cookies na webovej stránke 

Na webovej stránke využívajú Prevádzkovatelia nasledujúce druhy cookies súborov, prostredníctvom štandardných riešení od najmä od spoločnosti Google, LLC: 

  • funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovatelia nevyužívali, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne, 
  • analytické cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky Vašej aktivity na webovej stránke, 
  • marketingové cookie súbory, ktoré slúžia na zobrazovanie online reklamy vo webových prehliadačov podľa zaznamenaný preferencií návštevníkov webovej stránky v online prostredí. 

V zmysle platnej legislatívy sú Prevádzkovatelia oprávnení ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia aj bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne. 

Ostatné druhy cookie súborov (analytické a marketingové) ukladajú Prevádzkovatelia do Vášho zariadenia iba vtedy, ak na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľom neudelíte súhlas s ukladaním analytických cookie súborov, budú Prevádzkovatelia ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies. 

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť v nastaveniach súborov cookies v cookie lište v spodnej časti webovej stránky.   

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch cookies súborov nájdete v tabuľke nižšie.   

Druh cookie súboru

 

Názov

 

Účel

 

Spoločnosť / služba, ktorá cookies ukladá 

 

 Doba expirácie vo Vašom zariadení

Funkčné (nevyhnutné) 

 

PHPSESSID

 

 

Zachováva stav relácie používateľa medzi rôznych zadanými požiadavkami na stránke. 

 

 

eurolinegroup.sk

 

Počas návštevy webovej stránky

Analytické

_ga

 

 

Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku

 

eurolinegroup.sk

 

2 roky 

 

 

_gat

 

Používa sa v službe Google Analytics na obmedzenie rýchlosti jednotlivých žiadostí

 

eurolinegroup.sk

 

1 deň

 

_gid

Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku

 

eurolinegroup.sk

 

1 deň

 

Marketingové

ads/ga-audiences

Používa sa v službe Google AdWords na opätovné získanie návštevníkov, u ktorých je pravdepodobné, že stanú zákazníkmi na základe online správania sa návštevníka na webových stránkach

 

google.com

Počas návštevy webovej stránky

Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v prípade, ak sú prostredníctvom súborov cookies spracúvané Vaše osobné údaje, nájdete v pätičke webovej stránky v podstránke „GDPR“. 

3. Platnosť 

Tieto zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 15.12.2020. Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovatelia o zmenách vopred oboznámia.  

iv style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:18.0pt;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm;'>

Zásady používania súborov cookies

       1. Identifikácia Prevádzkovateľov a všeobecné informácie 

Spoločný prevádzkovatelia, obchodná spoločnosť Euroline Group Slovakia s.r.o., so sídlom Dojč 483, 906 02 Dojč, IČO: 50 849 671, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka č. 39919/T a fyzická osoba – podnikateľ Lucia Jankovičová – EUROLINE, s miestom podnikania Dojč 266, 906 02 Dojč, IČO: 44 201 982, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Senica, č. živ. reg. 240-18655 (spolu ďalej ako „Spoloční prevádzkovatelia“) využívajú na svojej na webovej stránke www.eurolinegroup.sk (ďalej ako „webová stránka“) súbory cookies. 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke. 

          2. Druhy súborov cookies na webovej stránke 

Na webovej stránke využívajú Prevádzkovatelia nasledujúce druhy cookies súborov, prostredníctvom štandardných riešení od najmä od spoločnosti Google, LLC: 

  • funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovatelia nevyužívali, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne, 
  • analytické cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky Vašej aktivity na webovej stránke, 
  • marketingové cookie súbory, ktoré slúžia na zobrazovanie online reklamy vo webových prehliadačov podľa zaznamenaný preferencií návštevníkov webovej stránky v online prostredí. 

V zmysle platnej legislatívy sú Prevádzkovatelia oprávnení ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia aj bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne. 

Ostatné druhy cookie súborov (analytické a marketingové) ukladajú Prevádzkovatelia do Vášho zariadenia iba vtedy, ak na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľom neudelíte súhlas s ukladaním analytických cookie súborov, budú Prevádzkovatelia ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies. 

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť v nastaveniach súborov cookies v cookie lište v spodnej časti webovej stránky.   

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch cookies súborov nájdete v tabuľke nižšie.   

Druh cookie súboru

 

Názov

 

Účel

 

Spoločnosť / služba, ktorá cookies ukladá 

 

 Doba expirácie vo Vašom zariadení

Funkčné (nevyhnutné) 

 

PHPSESSID

 

 

Zachováva stav relácie používateľa medzi rôznych zadanými požiadavkami na stránke. 

 

 

eurolinegroup.sk

 

Počas návštevy webovej stránky

Analytické

_ga

 

 

Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku

 

eurolinegroup.sk

 

2 roky 

 

 

_gat

 

Používa sa v službe Google Analytics na obmedzenie rýchlosti jednotlivých žiadostí

 

eurolinegroup.sk

 

1 deň

 

_gid

Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku

 

eurolinegroup.sk

 

1 deň

 

Marketingové

ads/ga-audiences

Používa sa v službe Google AdWords na opätovné získanie návštevníkov, u ktorých je pravdepodobné, že stanú zákazníkmi na základe online správania sa návštevníka na webových stránkach

 

google.com

Počas návštevy webovej stránky

Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v prípade, ak sú prostredníctvom súborov cookies spracúvané Vaše osobné údaje, nájdete v pätičke webovej stránky v podstránke „GDPR“. 

3. Platnosť 

Tieto zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 15.12.2020. Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovatelia o zmenách vopred oboznámia.